Tiện ích của đảo bếp

Đảo bếp là gì? Ý tưởng về đảo bếp ra đời từ những năm sau thế chiến thứ II và nhanh chóng trở nên phổ biến tại Mỹ cũng như các nước phương Tây. Ban đầu nhằm tăng sự thuận tiện khi làm các công việc nhà, phòng bếp biệt lập được thay đổi thành[…]